[ ↓ skip to navigation ↓ ]

Proteinler

Bir protein oluşturmak için, amino asitler uzun bir zincir halinde birbirine bağlanmaktadır. Bu zincir daha sonra, karışmış bir iplik yumağı gibi üç boyutlu bir yapıya dönüşerek dallara ayrılmaktadır. Yüzlerce farklı amino asit olmasına karşın, yalnızca 21'inde hayvansal proteinler kullanılmaktadır.

Protein Molekülü

Proteinler, aşağıda belirtilen tüm vücut dokuları ve organlarının zorunlu yapı taşlarıdır:

  • kıkırdak, tendonlar ve ligamentler (kollajen ve elastin)
  • kasılan kasların bir elemanıdır (aktin ve miyozin)
  • deri, tüy ve tırnaklar (keratin)
  • kan proteinleri (hemoglobin, transferrin, albumin ve globulinler)
  • enzimler
  • hormonlar
  • antikorlar

Proteinler, tüm hücre duvarlarında yapısal bir rol oynamaları nedeniyle, sıklıkla hücrelerin 'omurgası' olarak tanımlanmaktadır. Proteinler tüm dokuların gelişmesi, yenilenmesi ve onarımı için gereklidir.

Yapı taşı olarak gerekenden daha fazla protein mevcut olması halinde, proteinler beslenme yoluyla alınan bir enerji kaynağı olarak da kullanılabilmektedir.

[ ↑ skip to content ↑ ]