Hayvan sağlığına
olan bağlılığımız

Hill's Hayvan Refahı Taahhüdü

Hill’s Pet Nutrition ile beslenen tüm evcil hayvanlar, sevgi, güven ve oyun dolu, temiz bir ortamda yaşayacaktır. Bizler yalnızca, kedi ve köpeklerin daha uzun ve sağlıklı yaşayabilsin diye besin teknolojisi geliştirmek için gereken girişimsel olmayan, insancıl araştırma yöntemlerini kullanırız. Evcil hayvan beslenmesinde geliştirdiğimiz yenilikler, mama sektöründe eşsizdir ve bizler, markamızı ve itibarımızı her zaman en yüksek etik standartları uygulamak üzerine inşa etmiş bulunmaktayız.

Evcil hayvanların sağlıklı yaşamalarını sağlamak için bilimsel teknikleri şefkatle onlara sunuyoruz. İşte bu yüzden Hill's 'in kedi ve köpeklere olan yaklaşımı sorumlu, şefkatli ve insancadır. Hill's tarafından yürütülen ve desteklenen tüm bilimsel çalışmalar, ister Hill's Pet Nutrition Center, ister evcil hayvan ebeveynlerinin evleri isterse de veterinerlik fakültelerinde gerçekleşsin, katı Hill's iş ve etik prensiplerine uygun olarak hayata geçirilmektedir

  • Hill's olarak evcil hayvan sağlığını tehlikeye atacak çalışmalarda bulunmayız. Hill's tarafından desteklenen tüm çalışmalar hayvan sağlığını korumak ve geliştirmek için hayata geçirilmektedir. Kedi veya köpeklerde ötenazi gerektiren hiç bir çalışma yapılmamaktadır.

  • Hill's tarafından bilimsel çalışmalarda araştırma konusu yapılan besin maddesinin, evcil hayvanların vücudunda nasıl emildiği, dağıldığı, saklandığı ve serbest bırakıldığına dair yapılan tüm çalışmalar aynen insanlara yönelik gerçekleştirilen bilimsel beslenme çalışmalarında olduğu gibi planlanmaktadır. Hill's kedi ve köpeklere acı ya da zarar verecek hiçbir çalışma yapmaz veya bu şekilde gerçekleştirilen hiçbir çalışmaya destek vermez. Bu durum, insana acı veren bir şeyin evcil hayvana da acı vereceği düşüncesini benimsemekten kaynaklanmaktadır.

  • Yalnızca evcil hayvanların sağlık ve mutluluğunu daha iyi hale getirebileceğini düşündüğümüz alanlarda beslenme çalışmaları yürütüyoruz. Bu nedenle de bu çalışmalar genellikle çığır açan beslenme teknolojileri ile sonuçlanıp, evcil hayvanların yaşam kalitesini arttırmaktadır.

  • Hayvanlar üzerinde gerçekleştirilen testleri azaltmanın yollarını arıyoruz. Bu nedenle beslenme çalışmalarımızı azımsanmayacak ölçüde evcil hayvan ebeveynlerinin evlerine taşıdık. Bununla birlikte, veteriner hekimlerimiz ve beslenme uzmanlarımız evcil hayvan sistemlerini simule eden modeller de geliştirmektedir. Örneğin, ağız bakımı testleri için yeni teknolojilerin etkinliğini ölçen bir "yapay ağız" kullanımına öncülük ettik. Bir başka örnek, yiyeceğin besinsel profiline dayanarak, hayvan testleri olmadan kedilerin idrar pH'ını kesin olarak öngören bir matematik formülünü geliştirmemiz ve kullanmamızdır.

  • Evcil hayvan ebeveynlerini terapötik mamaların güvenli ve etkili olduğu konusunda ikna etmek için, doğal yollarla hastalanmış evcil hayvanların kullanıldığı çalışmaları destekliyoruz. Hastalık koşulları oluşturmak veya onları simüle etmek için cerrahi veya cerrahi olmayan yöntemlerin kullanıldığı çalışmalara katılmıyoruz.

  • Hill’s Pet Nutrition Center veya Hill’s tarafından desteklenen herhangi bir araştırma merkezi, evcil hayvan bakımına yönelik tüm endüstriyel mevzuat standartlarını karşılamalı veya geçmelidir. Hill's, araştırma merkezlerinde yapılan tüm çalışmalarda, evcil hayvanların sosyal olarak zengin bir ortamda egzersiz yapabileceği şefkatli bir bakım ortamı sağlamak için " evcil hayvan avukatları" belirler ve onları finanse eder.

  • Hill's bilimsel araştırmalarda yer alan evcil hayvanların sahiplenilmesini teşvik eder. Bununla birlikte Hill's yeni sahiplenilen evcil hayvanın, bakımı ile ilgili de evcil hayvan ebeveynlerinin bilgi edinmesini destekler.

  • Sağlıklı beslenme ve evcil hayvan bakımı ile ilgili bilgilerini geliştirmek ve kedi ve köpeklerin yer aldığı çalışmaların gereksiz tekrarlanmasını önlemeye yardımcı olmak için, yaptığımız çalışmaların sonuçlarını yayınlarız.

  • Hill's yalnızca halka açık olan (önceden yayınlanmış) veya Küresel Hayvan Sağlığı Politikası kapsamında yürütülen evcil hayvan araştırmalarından elde edilen verileri kullanır.